Hotline: 0983235404 (24/7)
pvcombank

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN

NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM

PVcomBank AMC

Tin Tức & Sự Kiện

Thanh toán lãi trái phiếu mã PAM12301 kỳ 2
Thứ sáu, 08:48 Ngày 20/05/1988

Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam kính gửi tới Quý Chủ Sở Hữu Trái Phiếu thông tin về việc thanh toán lãi trái phiếu mã PAM12301 kỳ 2 như sau:

Tên chứng khoán:

Trái phiếu Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (Mã HNX: PAMCH2324001)

Mã chứng khoán:

PAM12301

Loại chứng khoán:

Trái phiếu doanh nghiệp

Mệnh giá:

100.000.000 đồng/trái phiếu

Tỷ lệ thanh toán:

12%/năm/trái phiếu

Ngày thanh toán:

17/05/2024

Chủ Sở Hữu Trái phiếu nhận tiền thanh toán lãi Trái phiếu theo phương thức sau:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu trái phiếu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu trái phiếu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu tại Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (vào các ngày làm việc trong tuần), bắt đầu từ ngày 17/05/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân hợp lệ.

Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam xin kính thông tin tới Quý Chủ Sở hữu Trái phiếu.

TOP